Жалоба в высшую квалификационную комиссию судей на судью Ленинского районного суда г. Луганск Бугера О.В

Danchenko

Адвокат Виктор Данченко обратился в высшую квалификационную комиссию судей с жалобой на судью Ленинского районного суда г. Луганск Бугера О.В о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Публикуем ниже текст жалобы:

Голові Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України

Самсіну І.Л.

03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

від адвоката

 Данченко Віктора Івановича

адреса місця роботи:

вул. Кірова, буд. 1, кв. 31,

м. Антрацит, Луганської області,

поштовий індекс 94613,

м. т. 050-59-29-722

 

С К А Р Г А

 

Вважаємо за необхідне повідомити Вас про факти допущення суддею Ленінського районного суду м. Луганськ Бугера О.В. навмисного порушення норм матеріального та процесуального закону під час розгляду моєї скарги на протиправну бездіяльність прокуратури Луганської області та інших дій судді, які викликають сумніви у його об’єктивності та неупередженості розгляду вказаної скарги.

Так, ще 30.12.2013 року мною було подано скаргу на протиправну бездіяльність прокурора Луганської області. Предметом даної скарги є протиправна бездіяльність заступника прокурора Луганської області С.Юлдашева – при його рішенні про відмову у внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань моєї Заяви про злочин, а саме «про притягнення до кримінальної відповідальності прокурора м. Луганська Редіна І.І. та співрабітників прокуратури м. Луганська Нєтикша П.В., Захарова А.Ю., Ковальова Д.В., Колеснікова А.В., Звездіну Н.Л.».

 Вказана скарга знаходилась у провадженні судді Бугера О.В. та розглянута по суті без повідомлення та виклику сторін.

Чисельні звернення із запитами, зверниними на ім”я судді Бугера О.В. с проханням надіслати мені копію рішення, прийнятого за результатами розгляду моєї скарги, результатів не дають. Суддя незаконно відмовляє мені у наданні копії прийнятого рішення, мотивуючи це тим, що вказане рішення було надіслане мені ще 11.01.2014 року. Моє повторне прохання про  надання мені копії вищевказаної ухвали у зв”язку із тим, що я не отримував її поштою, результатів не дали. Це є грубим порушенням  моїх процесуальних прав.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судоустрій» від 07.02.2002 № 3018 розгляд справ у судах відбувається відкрито.

До принципів судочинства відносяться гласність і відкритість процесу, які гарантують прозорість діяльності судової влади. Вказані принципи судового розгляду означають відкритість усіх матеріалів справи для осіб, які беруть у ній участь, обов’язкове їх інформування про час і місце судового засідання та про виконання судом визначених законодавством процесуальних дій. Ці принципи закріплені також ст. 129 Конституції України і характеризують демократизм судочинства та сприяють як підвищенню авторитету певного суду так і підвищенню рівня довіри до судової гілки влади з боку суспільства в цілому.

Зазначене вище безумовно свідчить про невиконання даним суддею своїх обов’язків, визначених статтею 6 Закону України “Про статус суддів” (дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків, не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності).

Незаконне штучностворене суддею обмеження моїх прав, є грубим порушенням вимог чинних нормативно-правових актів та яскраво свідчать про порушення останнім присяги судді.

Підстави дисциплінарної відповідальності суддів визначені у пункті 5 частини 4 статті 125 Конституції України, згідно якої суддя звільняється з посади органом, що його обрав (Верховна Рада України), або призначив (Президент України), у разі порушення суддею присяги, а також статтею 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а саме: невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого Законом.

       Статтею 84 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” визначено, що кожен, кому відомі факти неправомірності дій судді, має право ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, а саме звертатися зі скаргою (заявою) щодо неправомірних дій судді.

       Дисциплінарне провадження щодо судді місцевого суду, як передбачено статтею 85 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Звертаю увагу, що дана скарга в жодному разі не є втручанням в правосуддя чи здійсненням певного тиску на суддів.

З огляду на все викладене вище,

П Р О Ш У:

 

- здійснити перевірку даних, викладених у скарзі про наявність підстав для притягнення судді Бугера О.В. до дисциплінарної відповідальності.

- відкрити дисциплінарну справу, здійснити її розгляд та за наявності підстав прийняти рішення про притягнення судді Бугера О.В. до дисциплінарної відповідальності.

 

Додаток:

1). Копія адвокатського запиту.

2). Копія  відповіді на адвокатський запит.

 

З повагою,

адвокат Данченко В.І.      «13»березня 2014 р.      _________________

 

Пресс-служба “Авто-Юрист”

Понравилась запись? поделись: 

comments powered by Disqus

Вас может заинтересовать: