Жалоба в высшую квалификационную комиссию судей на судью Антрацитовского горрайонного суда Афанасьева Вадима Алексеевича

Danchenko

Адвокат Виктор Данченко обратился в высшую квалификационную комиссию судей с жалобой на судью Антрацитовского горрайонного суда Афанасьева Вадима Алексеевича о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Публикуем ниже текст жалобы:

Голові Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України

Самсіну І.Л.

03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

від адвоката

Данченко Віктора Івановича

адреса місця роботи:

вул. Кірова, буд. 1, кв. 31,

м. Антрацит, Луганської області,

 поштовий індекс 94613,

м. т. 050-59-29-722

С К А Р Г А

 

Вважаю за необхідне повідомити Вас про факти допущення суддею Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області Афанасьева Вадима Олексійовича навмисного порушення норм матеріального та процесуального закону під час розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА 1 до ОСОБА 2, ПАТ “Страхова компанія “Уніка” про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки та інших дій судді, які викликають сумніви у її об’єктивності та неупередженості розгляду вказаної справи.

Так, ще 16.09.2013 року між ПП “Авто-Юрист” та ОСОБА 1  був укладений договір про надання правової допомоги у цивільній справі про стягнення шкоди, завданої внаслідок ДТП.

У жовтні місяці 2013 року була проведена попередня робота з матеріалами справи, складений позов та направлений до Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області. Позов працівником Антрацитівського міськрайонного суду був отдан ще 28.10.2013 року.

            Після цього, довгий час (більше місяця) я не отримував інформації щодо подальшої долі позову, але переодично цікавився у секретаря з цивільних справ канцелярії Антрацитівського суду у провадження якого судді було передано позов. Від секретаря з цивільних справ отримував відповідь про те, що вона не має права надавати таку інформацію.

  04.12.2013 року в черговий раз мій помічник звернулась до канцелярії Антрацитівського суду с проханням надати будь яку інформацію з приводу позову, що був поданий до суду ще 28.10.2013 року. На своє звернення мій помічник отримала відповідь від секретаря канцелярії з цивільних справ про те, що вана як раз готує документи для повернення їх позивачу згідно ухвали судді Афанасьєва О.О. про повернення документів позивачу, згідно ст. 121 ЦПК України. На прохання мого помічника видати копії ухвал судді Афанасьєва О.О. отримала відповідь про те, що копії ухвал не підготовлені суддєю, а вона, як секретар суд, не має наміру  робити та видавати копії ухвал. Після такої відмови, мій помічник  написала заяву с проханням видати копії ухвал, але на час написання цієї скарги копії ухвал мені так і не були надані.

            Відразу після відвідування канцелярії суду мій помічник піднялася в приймальню судді Афанасьєва В.О., де отримала інформацію від судді про те, що дійсно в його провадженні перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА 1 , але на даний момент справа вже здана в канцелярію суду. Справу залишено без розгляду у зв’язку з тим, що позивачу було дано термін 5 днів для усунення недоліків, але недоліки усунені небули, у зв”язку з чим позов повернений позивачеві. На питання мого помічника чи були направлені копії ухвал позивачу та його представникам, отримала відповідь про те, що копія ухвали була направлена лише позивачеві, але у справі є конверт, який повернувся як не отриманий, тобто ані позивач, ані його представники не мали уявлення про вищевказану ухвалу суду, так саме як і про те, що справу залишено без розгляду. Окрім цього, попре чисельні намагання дізнатися про далю позову, до якого судді у провадження вона надійшла, робітники Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області тривалий час таку інформацію не надавали, незважаючи на те, що я є законним представником позивача!

 Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судоустрій» від 07.02.2002 № 3018 розгляд справ у судах відбувається відкрито.

До принципів судочинства відносяться гласність і відкритість процесу, які гарантують прозорість діяльності судової влади. Вказані принципи судового розгляду означають відкритість усіх матеріалів справи для осіб, які беруть у ній участь, обов’язкове їх інформування про час і місце судового засідання та про виконання судом визначених законодавством процесуальних дій. Ці принципи закріплені також ст. 129 Конституції України і характеризують демократизм судочинства та сприяють як підвищенню авторитету певного суду так і підвищенню рівня довіри до судової гілки влади з боку суспільства в цілому.

Далі ще цікавіше.

Вищевказаний позов, який суддя Афанасьєв В.О. незаконно повернув позивачу, мною був повторно направлений до Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області 09.12.2013 року. Після усунення недоліків (а саме після доплати судового збору) провадження по справі відкрито та призначено попереднє слухання по справі. Отже, суддя відкрив провадження по справі, вважаючи:

  – позовну заяву такою, що відповідає вимогам, передбаченим чинним законодавством України;

     – мотиви та зміст позовної заяви викладеними чітко та не суперечливо;

     – матеріали достатніми для прийняття позову до розгляду;

     -  додані документи виконаними належним чином.

12 лютого 2014 року суддя Афанасьєв В.О. залишив позов без розгляду через не з’явлення позивача на судове засідання, попре те, що в матеріалах справи міститься заява представника позивача с проханням відкласти судове засідання у зв”язку з неможливістю бути присутнім на ньому в цей день з причин відїзду у відрядження до Апеляційного суду Луганської області. У зв’язку з небажанням втрачати багато дорогоцінного часу, ми прийняли рішення не оскаржувати дану ухвалу, а подати позов повторно.

Вищевказаний позов знову потрапляє у провадження судді Афанасьєва В.О. Повторне звернення до Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області з позовною заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки призвело до винесення ухвали суддею Афанасьєвим В.О. про залишення позову без руху. Не зрозуміло, як на одну й ту саму позовну заяву з тими самими доданими документами суддя може приймати такі протилежні рішення. Складається враження, що суддя Афанасьєв В.О. виносив ухвалу про залишення позовної заяви без руху, керуючись, власне, суб’єктивною думкою, а не чинним законодавством, та не дуже уважно читав позов.

Окрім цього, про винесення ухвали я, як представник позивача дізнався в телефонному режимі, від секретаря канцелярії. В подальшому, після звернення безпосередньо до секретаря судді Афанасьєва В.О. (знову в телефонному режимі) я отримав інформацію про залишення цього позову без руху. На моє питання про відправлення копії ухвали мені, як представнику позивача, отримав таку відповідь: “Судья дал распоряжение отправлять копию ухвали только истцу, согласно действующего ГПК Украины, который не предусматривает отправление копии ухвал представителям истца”.

Алеж, І Н С Т Р У К Ц І Я З ДІЛОВОДСТВА У МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДАХ, АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ ОБЛАСТЕЙ, АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСТОПОЛЯ, АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ВИЩОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ СУДІ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ , а саме в п. 21 чітко вказано, що  Заяви, які залишені без руху для усунення недоліків та не підшиті до матеріалів справи, перебувають на контролі у помічника судді. 21.2. Позивачу/заявнику або представнику позивача/заявника не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про залишення позовної заяви/заяви без руху надсилається копія ухвали про залишення без руху рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення або видається цим особам під розписку.

            Повідомлення про вручення поштового відправлення після повернення до суду чи розписка вкладається або відповідно підшивається до матеріалів справи, де зберігається до закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

Зазначене вище безумовно свідчить про невиконання даним суддею своїх обов’язків, визначених статтею 6 Закону України “Про статус суддів” (дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків, не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності).

Незаконне штучностворене суддею Афанасьєвим В.О. обмеження прав позивача ОСОБА 1 та його законних представників тричі, є грубим порушенням вимог чинних нормативно-правових актів та яскраво свідчать про порушення останнім присяги судді.

Такі дії також безперечно вказують на фактичне визнання суддею своєї упередженості розгляду даної справи.

Згідно ч. 1 ст. 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» підставами для порушення дисциплінарного провадження щодо судді можуть бути: подання Міністерства юстиції України та його органів на місцях за наслідками перевірки заяв і повідомлень громадян; подання голови відповідного суду, посадових осіб державних органів, установ, організацій, органів місцевого самоврядування; повідомлення в засобах масової інформації.

Згідно ст. 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження здійснюють: кваліфікаційні комісії суддів – щодо суддів місцевих судів; Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів апеляційних судів; Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», право на звернення зі скаргою щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді.

Такі дії судді Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області Афанасьєва В.О. призвели до грубого порушення прав позивача ОСОБА 1 – особи яка звернулась до Антрацитівського суду з відповідною позовною заявою за захистом свого й без того порушеного права.

Звертаю Вашу увагу, що дана скарга в жодному разі не є втручанням в правосуддя чи здійсненням певного тиску на суддів.

З огляду на все викладене вище,

П Р О Ш У:

 

  1. здійснити перевірку даних, викладених у скарзі про наявність підстав для притягнення судді Афанасьєва Вадима Олексійовича до дисциплінарної відповідальності.
  2. відкрити дисциплінарну справу, здійснити її розгляд та за наявності підстав прийняти рішення про притягнення судді Афанасьєва В.О. до дисциплінарної відповідальності.

 

Додатки:  

копія договору про надання юридичних послуг ОСОБА 1  від 16.09.2013 р.; копія доручення від 21 жовтня 2013 року на представлення інтересів позивача ОСОБА 1.

            Нажаль в вищенаведені скарзі копії ухвал суду долучити до скарги я не можу, з причини неотримання їх як представником позивача за незаконними вказівками судді Афанасьєва В.О. Самому позивачу ОСОБА 1 ці копії також не приходили поштою, попре переконання секретаря судді Афанасьєва В.О. про їх відправлення.

      “____”_______________2014 р.      _________________        Данченко В.І.

 

Пресс-служба “Авто-Юрист”

Понравилась запись? поделись: 

comments powered by Disqus

Вас может заинтересовать: