Пленум Верховного суду України

Авто-Юрист

Постанова

Від 30 травня 1997 року №8

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 року №15

Оговоривши практику призначення судових експертиз і використання їх висновків у кримінальному та цивільному судочинстві, Пленум верховного Суду України зазначає, що судова експертиза як один із засобів доказування сприяє всебічному, повному й об активному дослідженню обставин справ, постановленню законних і обгрунтованих судових рішень.

Суди в основному додержуються вимог закону щодо призначення експертиз та використання їх висновків.

Разом з тим окремі випадки розгляду справ без проведення експертиз, коли їх призначення є обов»язковим та законом або за обставинами справи. Іноді всупереч закону суди розглядають висновки експертиз як джерела доказів, що мають перевагу над іншими доказами, без належної їх перевірки й оцінки або переоцінюють доказове значення ймовірних висновків. Не завжди в ухвалах чи постановах суду чітко формулюються питання, що виносяться на вирішення експертів, а також мотивуються необхідність призначення додаткової або повторної експертизи.

З метою усунення недоліків і роз»яснення питань, що виникають у судовій практиці при призначенні та проведенні експертиз, Пленум Верховного Суду України постановляє:

13. У випадках, коли в справі щодо одного й того ж предмета проведено декілька експертиз, у тому числі комплексну, комісійну. додаткову чи повторну, суд повинен дати оцінку кожному висновку з точки зору всебічності, повноти й об»єктивності експертного дослідження. Такій оцінці підлягають також окремі висновки експертів – членів комісійної чи комплексної експертизи, які не підписали спільний висновок.

Не повинна віддаватись перевага висновку експертизи лише тому, що вона проведена комісійно, повторно, експертом авторитетної установи або таким, який має більший досвід експертної роботи тощо.

17. при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з»ясувати:

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі:

- компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень:

- достатність поданих експертові об»єктів дослідження:

- повноту відповідей на порушенні питання та їх підсумковим висновком експертизи:

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Голова Верховного Суду України В.Ф.Бойко

Секретар Пленуму , суддя Верховного Суду України

П.П.Пилипчук

 

Пресс-служба “Авто-Юрист”

Понравилась запись? поделись: 

comments powered by Disqus

Вас может заинтересовать: